Hnutí, humanitární organizace, náboženství, civilní obrana a zatím nedotknutelný protipól Systému. To vše se skrývá pod názvem Cerberus. Jedná se o skupinu vysoce postavených lidí, která nejprve začala s podporou lidských obyvatel města, kteří neměli tolik štěstí jako oni. Po několika letech fungování otevřel Cerberus první ze svých škol pro nadané studenty, kde krom tradičních znalostí získávají i základní obranná vzdělání a počítačové dovednosti. V dnešní době takových škol existuje již pět a Cerberus se hrdě prohlašuje za "patrona lidství a tradičních hodnot".

O zakladateli a zároveň majiteli organizace není veřejnosti nic známo. Pokud to situace vyžaduje, zastupuje ho slečna June Merigold. Systém o tomto muži jistě informace má, ale prozatím nepokládal za nutné je zveřejnit. Byť se v mnohém ideály Cerbera rozchází s těmi, které propaguje Nina66, není možné organizaci dokázat žádnou nelegální činnost. Faktem ovšem zůstává, že mnoho absolventů škol sponzorovaných Cerberem nadále zůstává v řadách organizace a ta v posledních dvou letech získala nejen sympatie veřejnosti, ale i velmi početnou členskou základnu. Občas je možné zaslechnout vtipy o tom, že Cerberus má větší počet trénovaných vojáků než policejní složky.

Organizace neoperuje jen na Zemi, své pobočky má prakticky na všech lidmi kolonizovaných planetách a často jsou to právě oni, kdo jako první řeší konflikty, nebo poskytují vojenskou i zdravotnickou pomoc v odlehlých koloniích.

Vůdce: Neznámý bohatý muž středního věku
Počet členů: V řádu stovek až tisíců
Seznam známých členů: June Merigold (NPC)
Oblast působení: Celá Země a Elysium
Rozsah činnosti: Vojenská, vzdělávací a charitativní činnost, lékařský výzkum
Přijímá nové členy: Ano