Lidé budoucnosti se příliš nezměnili. Jsou možná vzdělaní, ale stejně jako vzrostla úroveň jejich inteligence, prohloubila se i jejich krutost. Jistě, ne každý je masovým vrahem, nevěrníkem nebo zlodějem. Vymizela však jistá dobrosrdečnost, empatie lidská soudržnost. Téměř všichni (ti, co se považují za "normální") mají své jasné cíle a priority, kterých chtějí dosáhnout za jakoukoliv cenu. Měřítkem úspěchu je to, kolik kreditů je na vašem bankovním účtu, kde žijete a dokonce i to, s kým se stýkáte. Není neobvyklé, že sňatky jsou mezi bohatými rodinami domlouvány již při narození dětí, jako tomu bývalo kdysi dávno v minulosti.

Náboženské spory jsou již pasé. Víru v boha (případně bohy) totiž nahradila bezmezná důvěra ve vlastní schopnosti a moderní technologie. Někteří tuto ideu nesdílejí a přáli by si návrat k tradičnějším hodnotám. To jsou ti, kteří se pak připojují k rebelům, aristokratům nebo Cerberu. Ovšem jenom pokud mají dostatek odvahy na to, aby za své přesvědčení bojovali.

Krom Země žije mnoho lidí na koloniálních planetách zejména zahradního typu (tedy s bujnou vegetací a zemědělskou půdou). Vybraní jedinci pak sídlí na Elysiu, případně na několika nehostinných planetách, kde byla zřízena centra pro výzkum mnohdy utajených a nebezpečných projektů.