Vypadá jako člověk, jedná jako člověk, a přesto člověkem v pravém smyslu slova není. Droid je v podstatě vyvinutější a sofistikovanější verzí robota. Droidi jsou vybaveni plnohodnotnou a soběstačnou AI. Dokáží dělat vlastní rozhodnutí, dokonce i "zdivočet". Jako divoký droid je označován takový, který neslouží žádnému majiteli a jedná dle svých vlastních rozhodnutí. Droidi se nemusí řídit zákony robotiky, tudíž mohou být velmi nebezpeční.

Běžný člověk snadno droida zamění za sobě rovného. Na první pohled jsou nerozeznatelní a to, zda je odhalí jejich chování, záleží na kvalitě programování. Mnozí mohou dlouhou dobu žít v utajení, protože dokáží simulovat potřebu jídla, pití a spánku.
Všichni droidi vybavení autonomní inteligencí mají ekvivalent lidských pocitů, ale opět záleží na kvalitě softwaru a hardwaru. Jsou milí i krutí, vypočítaví i ochotní pomoci. Někteří se dokáží zamilovat, nebo prožívat stav lásce velmi podobný, a v takovém případě se pak často stávají velice ochranářskými vůči objektům svého zájmu.
Droidi velice často pracují ve vojenských či policejních službách, výjimkou nejsou ani specializovaní pracovníci bezpečnostních serverů nebo ti, kteří zajišťují plynulý chod systému ID. Méně často je pak možné je nalézt jako soukromou ostrahu, jako náhradu životních partnerů bohatých lidí, nebo jako pracovníky například v lékařství, školství či vrcholné gastronomii.

Vzhled je každému droidovi souzen při jeho sestavení. Upravit droidovi podobu je velmi obtížné, neboť syntetická kůže, kterou jsou vybaveni, se sice velmi rychle hojí bez znatelných jizev, avšak nepřijímá kůži z jiných droidů díky unikátnímu složení typickému pro každý kus.