Evolution (zkráceně evo) je člověk, který má díky genetické mutaci nějakou zvláštní schopnost. Získává ji již při narození a projevuje se většinou v období dospívání. Současné výzkumy se neblaze rozchází v tom, za jakých okolností tyto mutace vznikají, jak moc mohou být nebezpečné a zda jsou dědičné. Na evolutiony je společností obecně nahlíženo s mnoha předsudky, proto většina z nich tají svá nadání. Zejména na vysokých pozicích je utajení v podstatě nezbytností, neboť se stále najdou tací, kteří by je nejraději separovali, zničili či podrobili výzkumu.

Největší procento evolutionů obývá chudší oblasti, je tedy možné, že změna DNA je způsobena tamními špatnými podmínkami. Jako další logické vysvětlení se pak nabízí fakt, že v těchto sektorech jsou přijímáni lépe a nejsou na ně kladeny tak vysoké utajovací nároky. S každou mutací ovšem přichází zdravotní či mentální protipól. Mutace zlepšující smysly a fyzičku si takovouto daň vybírají jen zřídka, ale ty, které umožňují lidem důmyslnější výhody, už tak shovívavé nejsou. Ve většině případů neobírají jedince na inteligenci, ale dotyčný je například náchylnější k nemocem, rychleji stárne, je neplodný, pomatený a někdy i nemohoucí.

Nebráníme vám v rozletu fantazie, mějte však při registraci na paměti, že schopnosti známých superhrdinů a X-menů se do naší hry nehodí. Pokud si nejste jistí, před sepsáním profilu se zeptejte na discordu.