Pravidla pro hráče
 • Nenadávejte jiným hráčům. Pokud si potřebujete něco vyříkat, využijte soukromou komunikaci.
 • Nevyvolávejte konflikty.
 • Snažte se veřejně příliš nemluvit o svých osobních negativních názorech na problematické skupiny (LGBT, rasismus aj). Samozřejmě na ně máte právo, ale do naší komunity to nepatří.
 • Pokud budete některá z pravidel opakovaně a úmyslně porušovat, budete vykázáni z celého herního systému.
 • Neposílejte nepovolené reklamy na jiné hry kdekoliv do chatu na discordu a ani našim členům do soukromých zpráv. Za porušení je bezpodmínečný vyhazov.

Registrace postavy
 • Registrace probíhá přes uvedený formulář. Nezapomeňte si odpovědi zálohovat.
 • Dříve, než si vymyslíte nick, jméno postavy a face claim, ujistěte se, že jsou volné. Kompletní seznam obsazených face claimů najdete na discordu v #faceclaimy.
 • Fotky vašich postav mohou být digital art, reálné foto, animované nebo selfie. Nesmí být anime, nekvalitní, s obličejem příliš zblízka nebo menší 350x350.
 • Jako nový hráč můžete mít až tři postavy. Vlastnictví postav nad limit musí schválit admin.
 • Pokud nemáte představu, jaký face claim chcete, navštivte tyto nebo jiné face claim databáze: x x  xMajetek postavy
 • Postavy tvořte úměrně bohaté jejich příběhu.
  Ne všichni v City of Sin jsou bohatí. Rozdílné poměry dávají hloubku nejen postavám, ale i samotné hře.

Pravidla hraní
 • Co vaše postava dělá píšeme bez ohraničení.
 • Co vaše postava říká píšeme mezi uvozovky a tučně (na discordu **„text“**).
 • Co si vaše postava myslí píšeme kurzívou (na discordu *„text“*).
 • Pište posty minimálně o 65 slovech.
 • Čistky se pořádají jednou za tři měsíce. Postavy hráče, který bude v tomto období neaktivní a neomluví se, budou přesunuty na hřbitov.
 • Mějte na paměti, že vaše postava neumí číst myšlenky. Výjimkou je schopnost evolutiona, ale nelze to přehánět.
 • Snažte se udržet hrubky a špatnou diakritiku v rozumné míře, děláte tím špatnou vizitku nejen sobě, ale i hře. Pokud si nejste jistí, předepište si posty ve wordu, který vás na hrubky a chybějící čárky upozorní a nabídne opravu.
 • Do postů se nesmí vkládat obrázky, pouze odkazy na obrázky, nejlépe zkrácené (k tomu lze vyžít shorturl.at).
 • Pokud víte, že budete dlouhodobě pryč, oznamte prosím svůj stav do kanálu #omluvenky.
 • Hra je od 15ti let, můžete tedy ve svých postech užívat vulgarismů, násilí a sexuální tématiky.
Vypravěč
 • Vypravěče poznáte na discordu podle toho, že má roli vypravěče.
 • Pokud si do hry přejete vypravěče (ať už z vlastního důvodu, nebo kvůli řešení herního goalu), můžete v chatu označit roli Vypravěč, nebo nějakého konkrétního kontaktovat do zpráv.
 • Buďte k vypravěčům ohleduplní, ne každý má hned čas.

NPC postavy
 • NPC postavy lze využívat jako neutrální prostředníky při hře.
 • NPC postavy nikdo nesmí zatahovat do žádných velkých život ohrožujících konfliktů, ani s nimi hrát více než je potřeba.
 • NPC postavami jsou myšleny konkrétně uvedené postavy, za které nikdo oficiálně nehraje, ale všem je povoleno je využívat ve svém hraní jako vedlejší postavy.
 • NPC postavu lze zabrat jako vlastní postavu. Pokud máte zájem, napište adminovi.

Příklad užití NPC postavy: Anders mi položil ruku na rameno, když jsme stáli uprostřed černého trhu a konečně se domluvili na oné prácičce. Snad mi ten parchant zaplatí, co slíbil. Loučím se s ním kývnutím hlavy a mířím k východu.


Chyby při hraní RP
 • Pravidlo profilu postavy - Při hraní přísně dodržujte popis své postavy v jejím profilu. Pokud je vaše postava samotář, nemůže být ve hře najednou přátelská. To samé platí pro vzhled a minulost postavy. Pokud jsou změny povahy náladové, vždy je musíte ve hře odůvodnit. Můžete mít jen takové schopnosti, jaké jste postavě napsali do profilu, pokud jste je jim během hry nepřiučili.
 • Dokonalost - Pamatujte, že nikdo není dokonalý. Vaše postava nemůže umět všechno.
 • Godmod - Pokud na někoho zaútočíte nebo něco uděláte, nemůžete vědět, jak to protihráčovu postavu ovlivní. V žádném případě nesmíte psát věty typu: "Bodne ho do zad až vykrvácí a zemře." Musíte vždy nechat dostatek prostoru druhému hráči, aby na příspěvek zareagoval dle svého.
 • Křišťálová stěna - Nezapomínejte, že vaše postava nejste vy. Sice ji ovládáte a vymýšlíte její reakce, ale pokud např. jiná postava urazí vaší postavu, není to mířené na vás.
 • Metagaming - Vy jako hráč postavu protihráče sice znáte (pokud jste si přečetli profil), ale musíte mít na paměti, že vaše postava ne. Vaše postava ví pouze to, co se sama dozvěděla nebo zažila.

Pravidla Discordu
 • Vaše přezdívka na serveru musí obsahovat nick (který jste případně uvedli při registraci) a jméno postavy/postav.
 • Pokud máte více postav vždy na začátek alespoň prvního a posledního postu hry napište **jméno postavy**.
 • Pokud chcete v discordu udělat odstavec, použijte shift+enter.