Red Velvet je nejuznávanější prestižní restaurací v sektoru 2. Jídlo je zde velmi drahé (především, protože je ze skutečných surovin) a atmosféra škrobená. Hlavní výhodou je velký prostor, malá návštěvnost a dostatek soukromí při rozhovoru. Schází se zde hlavně smetánka, obchodníci, politici a Syskids. Většinu obsluhy tvoří droidi, častí návštěvníci tak neměnící se personál dobře znají.