Třetí sektor bývá označován jako sektor tovární. Soustředí se zde totiž naprostá většina průmyslové výroby města. Ovzduší je díky tomu téměř nedýchatelné a plné odpadních látek z výroby. Přebývá zde střední třída, většinou pracující právě ve výrobě. Kriminalita je tu menší a technika spíše pokročilejší než v sektoru čtvrtém. I přesto zde nelétají žádná osobní vznášedla, jelikož je i ve větší výšce takové množství smogu, že ohrožuje viditelnost na vzdušných silnicích. Jediná auta, která tudy prolétají, jsou pokročile vybavené zásobovací a rozvážkové kamiony, které opouštějí a navštěvují továrny, nebo hromadná doprava a občas někdo, kdo sektorem pouze projíždí.

Zajímavostí obytné části třetího sektoru je to, že na západě, kde je hustota továren natolik vysoká, že dlouhodobý pobyt na ulici se stal životu nebezpečným, vznikl jedinečný systém zastřešených chodeb a plošin. K tomuto systému jsou napojeny bytové jednotky, obchody i restaurace, takže skutečné ulice bývají až na občasné odvážlivce naprosto prázdné.