Čtvrtý sektor má stejně jako ten pátý nevalnou pověst. Je sice největším sektorem, ale i zde najdete chudé, často nevzdělané obyvatele, ze kterých někteří nemají ID.  Blízko hranic s pátým sektorem je téměř nemožné rozeznat, ve kterém z nich se nacházíte, a naopak čím více se přesouváte k hranicím sektoru dva, stávají se úzké uličky širšími, osvětlenějšími a rušnějšími. Tento sektor je považován za nejproblematičtější vzhledem k tomu, že právě sem je soustředěna většina činností městských gangů. Obyvatelé jsou nedostatečně vzdělaní, přesto pracující, a tak se stávají snadnou a lákavou kořistí nejrůznějších podvodníků a zlodějů.
Pro bohatou smetánku je čtvrtý sektor party oblastí. Alkohol, drogy a lehké děvy najdete na každém rohu. Navíc všechny zdejší vyhlášené bary jsou na takové návštěvníky důkladně připraveny.