• Mezi známý zvyk patří při přípitku věta "Na systém!". Kdo neodpoví, vzbuzuje podezření, nebo je velmi neslušný.
  • Jeden kredit je zhruba 1 Kč a inflace je stejná jako dnes. (Tzn., že pokud dneska průměrný mobil stojí 7 tisíc Kč, v City of Sin stojí 7 tisíc kreditů).
  • LGBTQ a barvu pleti odsuzují podle společnosti jen nevzdělaní a neslušní lidé.
  • Dřevo je luxusní materiál.
  • Běžné jídlo se "tiskne" z proteinové pasty, barviva a ochucovadla v přístrojích k tomu určených. Skutečné jídlo si mohou dovolit pouze bohatší lidé.
  • Všichni hovoří stejným jazykem podobným angličtině. Ostatní jazyky byly téměř zapomenuty, nebo jsou užívány jen v určitých chvílích tak, jako v dnešní době běžný jedinec používá latinu při studiu práv či medicíny. Přesto se v řeči vyskytují rozdíly, které je možné označit jako přízvuk nebo nářečí, a to především u lidí z chudých oblastí.

Čestný občan - rozumí se tím osoba, která nejeví zájem bojovat proti systému jakýmkoliv způsobem.
Aristokrat - bojuje proti systému legálním (nebo alespoň zdánlivě legálním) způsobem, nejčastěji politikou.
Rebel - je osoba, která se neštítí jít proti systému i nelegálním způsobem (sabotáže, krádeže dat apod.).
  • Mapa města
Město je rozděleno do 5 sektorů, kdy sektory 1 a 2 jsou hlavní, sektor 3 je pro střední třídu, sektor 4 pro chudé a sektor 5 pro úplnou spodinu. Okolí města je tvořeno pustinou připomínající poušť, kdy na City of Sin jen v několika stokilometrových mezerách přiléhají další města dohromady zabírající většinu povrchu planety, včetně vodních ploch.

Legenda
Modrá - Významné ulice
Světle modrá - Velké budovy
Růžová - Hlavní linky vlakové dopravy
Barevné - Přibližné hranice mezi sektory


  • ID - Moderní občanka
ID čip, nebo také jen ID, je důležitou součástí poctivého občana. Umisťuje se na horní část levého ušního boltce v podobě malé kuličky (pokud osoba z jakéhokoliv důvodu mít čip v uchu nemůže, volí se nejbližší možné místo). Jakmile o svoje ID přijdete a nezajistíte si náhradu, nebo jej vůbec nemáte, jste automaticky pro systém rebel. Tím jste vykázáni do chudých oblastí města a nikdy nesmíte do sektorů 1, 2, 3 a 4. Takovýmto zákazem však nedisponují jen bytosti bez ID, ale i bytosti s čipem, které byly vyloučeny z určitého důvodu, kterým může být i nízké IQ. Ovšem jen málo kdo pravidla dodržuje. Teoreticky i člověk bez ID se může proplížit do prvního sektoru, ale nesmí být chycen.

ID čip může být pro člověka přínosem i nebezpečným nepřítelem. Pomůže například lidem, kteří byli křivě nařčeni ze zločinu. Čip totiž kromě osobních informací ukládá například i navštívená registrovaná místa, čipy ostatních, kteří se dostali do blízkosti, nebo sektor, v jakém se poslední dobou zdržovali. Díky tomu lze snadno zjistit, jestli se dotyčný nestýkal s někým, kdo je v hledáčku policie. Ovšem čip se dá přečíst pouze z bezprostřední blízkosti k tomu určeným a autorizovaným scannerem a k opravdu citlivým informacím je třeba povolení od vyšších orgánů. Není tedy možné, aby kde kdo mohl na pár metrů procházet citlivá data ostatních a bez jejich vědomí.
Držení ID scanneru neoprávněnými civilisty je nelegální a v takovém případě jsou udělovány tvrdé tresty. Na černém trhu je byznys se scannery velmi úzký. Prodejci si pečlivě vybírají klientelu, která se mnohdy musí zavázat smlouvou, a v některých případech platí provize ze svých kšeftů, k němž byl scanner použit.
Čip má svou vlastní paměť, kam se informace ukládají. Dále je však také propojen s částí mozku zvanou Hippocampus, jenž se podílí na ukládání důležitých vzpomínek do dlouhodobé paměti. Ve velmi výjimečných situacích tak lze tímto způsobem získávat omezené množství velmi citlivých detailů.
Není však neobvyklé, že tento přímý přístup a další data jsou u mnohých bohatých a významných lidí chráněna extra programy. Stejnou možnost mají i obyčejní lidé. Ti si však musí zaplatit hackera, přičemž taková aktivita je zakázaná a při špatně odvedené práci snadno identifikovatelná.

(Pokud se s postavou pokusíte přečíst čip jiné postavy, vždy nechávejte prostor k tomu, aby případná interakce mohla být odmítnuta. Záleží na vás, jak se dohodnete, ale extra ochrany čipu ani možnosti číst čipy nadměrně nezneužívejte.)

  • Policie, armáda a tajné jednotky
Většina zaměstnanců pochází z lidských továren. Klasický policista je mohutné obrněné postavy, s přilbou na hlavě a laserovou puškou v ruce. Mívají různě kyborgizované smysly, podle čehož jsou tvořeny jejich týmy. V týmech může být i jedna speciální jednotka, vyznačující se rudým pruhem na hrudi pancíře. Veteráni se dnes běžně objevují mezi prostými civilisty. V armádě jsou bráni jako nahraditelné jednotky a v případě propuštění jsou zbaveni vzpomínek na události, které by měly zůstat utajeny, a stávají se plnohodnotnými občany. 

Sektory jsou od sebe odděleny zdmi a elektroplazmatickými štíty, které brání nepovolaným přeletět hradby. Nejen po slumech, ale i v sektoru 4 poletují takzvané Bigbro drony. Jsou to přístroje zhruba o velikosti melounu splňující úlohu kamerových systémů s AI. Většinou jsou řízeny automaticky, ale v případě podezřelých situací jsou používány jako nemilosrdná sledovací zařízení. Mimo to vždy minimálně jeden dron následuje policisty, aby byl pořízen důkazní materiál.


  • Slumy
Pro město platí fráze: Chudí jsou dole, bohatí nahoře. Proto se přízemním částem města v sektorech 2, 3 a 4 přezdívá slumy. Tam žijí nejchudší obyvatelé daných sektorů. Většinou se živí jako zaměstnanci firem pro úklid všudypřítomných odpadků, jež mnohdy doslova padají z nebes.

Slumy vybočují z klasického udržování pořádku. Většina incidentů a lidé v nich zapletení totiž vládě ani nestojí za platy policistů. Vraždy, znásilnění a další kriminální činnosti jsou tu na denním pořádku. Slumy jsou obývané tak chudými lidmi, že zde prakticky neexistují dopravní prostředky na úrovni těch v hlavních částech sektorů. Zbraně jsou zde maximálně neutronové a dopravní prostředky nelevitují výše než tři metry. Nikdo tu nemá tolik peněz, aby si pokročilou techniku mohl dovolit. Navíc je zde systémem zakázaná, mohla by uvést zbytek města v nebezpečí.