Co je etapa?

Etapa by se dala popsat jako dlouhotrvající globální event, který mohou ukončit pouze hráči samotní. Mohou se ho účastnit všechny postavy. Vnáší do hry potřebnou dynamiku a schopnost posunout herní příběh dál.

Co je herní goal?

Herní goal je součást příběhové linie (etapy). Je to rozuzlení se dvěma nebo více možnostmi, mezi kterými rozhoduje postava nebo skupina postav, které získaly všechny indicie a konečný item/informaci/cokoliv, co je zrovna předmětem.

Jak se účastnit?

Nápověda může například odkazovat na lokaci, ve které lze s hledáním začít (např. Ústředí černého trhu). Konkrétní způsob je ve vaší režii (např. se můžete pokusit koupit informaci od obchodníka na černém trhu). K akci je třeba přizvat vypravěče, který může postavám klást překážky, rébusy a okořenit celé hledání. Vypravěč také ke konci rozhoduje o výsledku celého snažení.

Případné otázky prosím směřujte na discord